AKCIJAŠI UŽIČKOG KRAJA OBELEŽILI DAN OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA

Došli su u restoran Park na Tatincu brigadiri iz Užica, Požege, Bajine Bašte, Arilja, Čajetine sve stari drugari i prijatelji već dugi niz godina, brigadiri svih generacija, od onih najstarijih posleratnih do onih iz 90 – ih godina, godina kada su ukinute radne akcije. Bilo je to, kako kažu akcijaši mnogo lepše vreme, vreme drugarstva, jednakosti i vreme kada se slobodno vreme koristilo za učešće na radnim akcijama. Možda to ove današnje generacije ne mogu razumeti ali takav osećaj jednostavno treba doživeti kaže brigadirka Sonja Tošanić. Sa setom se seća prve radne akcije Otok mladosti iz 1979. godine gde je išla je sa brigadom Slobodan Penezić Krcun. Pored Otoka mladosti bila je i na akcijama Katlanovo i Palić. Bivši akcijaš je i Slobodan Radović koji je 1964. godine vodio srednjoškolsku brigadu Dimitrije Tucović  a brigade su kako kaže bile jedan veliki omladinski zanos, žar i entuzijazam. Čak pet puta na saveznim radnim akcijama bio je i Dragan Kostić. I Kostić akcije opisuje kao nešto što ostaje u lepom sećanju za sva vremena. Uče­stvo­va­ti u omladinskim rad­nim ak­ci­ja­ma u Sa­ve­znoj Fe­de­ra­tiv­noj Re­pu­bli­ci Ju­go­sla­vi­ji bi­la je čast i pri­vi­le­gi­ja, a mla­di su se međusobno tak­mi­či­li ko će bi­ti ak­tiv­ni­ji i ko će svo­jim ra­dom i za­la­ga­njem vi­še do­pri­neti iz­grad­nji i ob­no­vi dr­ža­ve,  a upravo na ru­še­vi­na­ma dr­ža­ve i no­vim gra­di­li­šti­ma ro­di­la su se i mno­go­broj­na do­ži­vot­na pri­ja­telj­stva i kum­stva, ali i lju­ba­vi. Zato je 1. april dan kada se akcijaši okupe kako bi bar jednom godinšnje evocirali uspomene između sebe jer kako kažu, ove današnje generacije to svakako ne bi razumele.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.